W tym roku szkolnym nasza szkoła nawiązała współpracę z Hutniczym Klubem Honorowych Dawców Krwi. Jej przedstawiciele, zasłużeni krwiodawcy, pan Leszek Chabinka oraz pan Kazimierz Zawalonka, zostali zaproszeni w lutym do naszego liceum. Podczas spotkania z panem Dyrektorem oraz panią Urszulą Gurbą i Eweliną Sadulską -Stojek, organizatorkami akcji krwiodawstwa na terenie szkoły, ustaliliśmy szczegóły współpracy.

W środę 6 marca 2024 roku po raz pierwszy w naszej szkole odbyła się Akcja Honorowego Oddawania Krwi. Była ona poprzedzona wykładem poprowadzonym przez lekarzy z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie.

Podczas akcji honorowo oddali krew uczniowie, nauczyciele naszego liceum, rodzice uczniów oraz ludzie dobrego serca spoza szkoły.

Dzięki zaangażowaniu pracowników z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie akcja przebiegła sprawnie i w miłej atmosferze. Uśmiechy było widać zarówno na  twarzach lekarza i pielęgniarek jak i osób oddających krew.

Finalnie oddało krew aż 17 osób! Dzięki prawie 8 litrom naszej krwi może zostać uratowane życie  innych ludzi. Jesteśmy z Was bardzo dumni 😊

Krew to najcenniejszy dar, który możemy ofiarować drugiemu człowiekowi. Oddanie krwi jest proste i niewymagające, dlatego jeśli możemy, dzielmy się nią i ratujmy w ten sposób życie innych.

Już teraz zachęcamy do udziału w kolejnej akcji, która odbędzie się jesienią.