Zapraszamy osoby o wielkim sercu do włączenia się w akcję krwiodawstwa organizowaną w naszej szkole w dniu 6 marca (środa). Rejestracja osób chętnych od 9:00 do 12:00.

W akcji mogą wziąć udział pełnoletni uczniowie oraz chętne osoby spoza szkoły.

Mamy nadzieję, że ekipa z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa będzie miała dużo pracy przy pobieraniu krwi.