Od Okna Na Europę do okna na świat, czyli jak bardzo nas wyróżnia jakość naszej pracy…

Współpraca naszej szkoły z Fundacją British Council rozpoczęła się pośrednio od 2009 roku, gdy Urząd Miasta Krakowa wybrał Gimnazjum Nr 19 jako jedną z 4 krakowskich szkół do realizacji projektu unijnego pod nazwą Okno Na Europę. Nasza działalność w projekcie znalazła uznanie UM,co zaowocowało tym, że szkoła została wskazana Fundacji jako jedna
z tych, które najlepiej rokują na współpracę międzynarodową w ramach uruchomionego przez British Council w 2010 roku dużego projektu pod nazwą Connecting Classrooms. Takie były początki przygody.

Później posypały się wydarzenia, projekty, wyjazdy i wiele wrażeń, a przede wszystkim – nauki, tej pozalekcyjnej, w najatrakcyjniejszych formach. Jak i gdzie uczyliśmy się, bawiąc i bawiliśmy się, ucząc?

 • Warsztaty team building i szkolenie młodych liderów w Krakowie podczas pierwszego spotkania roboczego szkół partnerskich projektu z Krakowa, Poznania, Bośni i Hercegowiny, Hiszpanii i Szkocji.
 • Druga edycja szkolenia młodych liderów zorganizowana dla uczniów szkół z Krakowa
  i Poznania w Gimnazjum Nr 19.
 • Warsztaty dziennikarskie dla naszych gimnazjalistów prowadzone przez dziennikarzy BBC.
 • Wizyta naszych uczniów w Poznaniu, a tam warsztaty integracyjne i szkoleniowe na temat projektu, przełamywania barier,
 • Druga wizyta w Poznaniu poświęcona realizacji miniprojektu Regionalizmy Mało- i Wielkopolskie,
 • Przygotowanie i realizacja spektaklu w języku angielskim pt. 100 Words o tematyce integracyjnej.
 • Redakcja newslettera grupy projektowej, do którego artykuły przygotowali uczniowie wszystkich szkół partnerskich projektu, czyli szkół poznańskich, krakowskich oraz bośniackich, hiszpańskich i szkockich,
 • Opracowanie płyty z najpopularniejszymi przebojami muzyki współczesnej wśród uczniów szkół partnerskich.
 • Przygotowanie prezentacji multimedialnych na temat szkół partnerskich.
 • Przygotowanie i wykonanie układu choreograficznego Big Dance w maju 2012 na krakowskim Małym Rynku, w którym uczestniczyła młodzież 10 szkół z Krakowa i Poznania (nasza szkoła była współorganizatorem całego wydarzenia).
 • Organizacja spotkania kończącego realizację projektu dla szkół polskich.
 • Wizyta w Sarajewie we wrześniu 2014, gdzie goszczące szkoły z krajów partnerskich zakończyły oficjalnie realizację projektu; w ramach spotkania prezentowaliśmy stoisko promujące Polskę, wykonaliśmy kolejny układ choreograficzny Big Dance, którego zapis znalazł się w bośniackich mediach, wyświetlaliśmy przygotowany przez nas film pokazujący społeczne zmiany, jakie zaszły w Krakowie przez 100 lat od wybuchu I Wojny Światowej, którą to rocznicę obchodziliśmy również w ramach wizyty.
 • Wreszcie grudzień 2014 to kolejne echa dobrych działań w projekcie i wizyta naszych uczniów w Glasgow.

Poza projektem wspólnie z Fundacją British Council w kwietniu 2014 zorganizowaliśmy pod patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty Konkurs Wiedzy o Wielkiej Brytanii dla szóstoklasistów krakowskich szkół podstawowych (tu czytaj relację).

Nasza praca i działalność międzynarodowa została mocno doceniona i wyróżniona – we wrześniu 2014 otrzymaliśmy od Fundacji British Council certyfikat International School Award, który jest dokumentem potwierdzającym szerokie horyzonty i międzynarodowy charakter działań edukacyjnych Gimnazjum Nr 19.

A to dopiero początek! Teraz potrzeba nam nowych uczniów do nowych wyzwań i pomysłów!