EGZAMINY POPRAWKOWE 2016/2017 – HARMONOGRAM

 

28.08.2017r. –– MATEMATYKA – sala nr 14 (KOMISJA: przewodniczący, p.E.Rozumek, p. E.Sadulska)

900 – 945 CZĘŚĆ PISEMNA

1000 – CZĘŚĆ USTNA (ok. 10 min. na odpowiedź)

Uczniowie z klas: IIIb, 2a

 

29.08.2017r. – JĘZYK POLSKI – sala nr 12 (KOMISJA: przewodniczący, p.M.Franik, p.B.Bandarzewska)

900 – 945 CZĘŚĆ PISEMNA

OD GODZ. 1000 – CZĘŚĆ USTNA (ok. 10 min. na odpowiedź)

Uczniowie z klas: IIa, 2a

29.08.2017r. – GEOGRAFIA sala nr 12 (KOMISJA: przewodniczący, p.K.Żołowicz, p.J.Frosztęga)

900 – 945 CZĘŚĆ PISEMNA

OD GODZ. 1030 – CZĘŚĆ USTNA (ok. 10 min. na odpowiedź)

Uczniowie z klas (Ib, 2a)

29.08.2017r. – JĘZYK NIEMIECKI – sala nr 12 (KOMISJA: przewodniczący, p. J.Kotula, p.U.Gurba)

1100 – 1145 CZĘŚĆ PISEMNA

1200 – CZĘŚĆ USTNA

Uczeń z klasy 2a