REKOLEKCJE – HARMONOGRAM

W dniach 14-16 marca w parafii pw św. Jana Kantego odbywaja się rekolekcje wielkopostne dla uczniów Gimnazjum nr 19.

Uczniowie, którzy uczęszczają na religię mogą wziąć w nich udział. Uczniowie, którzy nie biorą udziału w rekolekcjach, na podstawie pisemnej deklaracji rodziców zostają w szkole i mają zorganizowane zajęcia.

PONIEDZIAŁEK (14.03.2016 r.)

Msza św. z nauką dla młodzieży o godz. 1100

Uczniowie wychodzą ze szkoły o godzinie 1045 pod opieką nauczycieli:

Ia – p.J.Frosztęga

Ib – p.M.Czwartkiewicz

IIa – p.K.Żołowicz

IIb – p.M.Jania

IIIa – p.J.Nowicka

IIIb – p.L.Stanuch

IIIc – p.G.Iskra

1a – p.D.Paloc-Węgrzyn

3a – p.B.Bandarzewska

Również pod opieką nauczycieli wracają do szkoły ok. godz. 1200. Pozostałe lekcje odbywają się bez zmian.

Zajęcia dla uczniów pozostających w szkole organizują:

klasa nauczyciel
klasy pierwsze gimnazjum p.K.Głowacz
klasy drugie gimnazjum p. J.Nowak
klasy trzecie gimnazjum
klasy licealne p. M.Brzuchacz

WTOREK (15.03.2016 r.)

Msza św. z nauką dla młodzieży o godz. 1100

Uczniowie wychodzą ze szkoły o godzinie 1045 pod opieką nauczycieli:

Ia – p.J.Frosztęga

Ib – p.K.Maj

IIa – p.K.Żołowicz

IIb – p.M.Jania

IIIa – p.M.Kępka

IIIb – p.A.Zaborowska

IIIc – p.G.Iskra

1a – p.D.Paloc-Węgrzyn

3a – p.B.Bandarzewska

Również pod opieką nauczycieli wracają do szkoły ok. godz. 1200. Pozostałe lekcje odbywają się bez zmian.

Zajęcia dla uczniów pozostających w szkole organizują:

klasa nauczyciel
klasy pierwsze gimnazjum p. J.Nowak
klasy drugie gimnazjum p.M.Kępa
klasy trzecie gimnazjum p.M.Czwartkiewicz
klasy licealne p.E.Rozumek

 

 

 

 

ŚRODA ( 16.03.2016 r.)

Pokaz multimedialny – godz.1115

Msza św. z nauką dla młodzieży o godz. 1145

Uczniowie wychodzą ze szkoły o godzinie 1050 pod opieką nauczycieli:

Ia – p.J.Frosztęga

Ib – p.K.Maj

IIa – p. J.Nowicka

IIb – p.S.Lutak

IIIa – p.M.Kępka

IIIb – E.Kałuża

IIIc – p.U.Gurba

1a – p.D.Paloc-Węgrzyn

3a – p.B.Bandarzewska

Po rekolekcjach w środę uczniowie wracają do domu.

Uczniowie pozostający w szkole mają zajęcia do godz. 13.30

klasa nauczyciel
klasy pierwsze gimnazjum p. M.Waydowicz – Spodaryk
klasy drugie gimnazjum p.G.Iskra
klasy trzecie gimnazjum p.J.Nowak
klasy licealne p.K.Głowacz